Prosím nekopírujte texty ani obrázky bez svolení autora

Květen 2010

Had, který zemřel dříve, než se najedl

29. května 2010 v 22:27 | juriju |  dinosauří zajímavosti
Tento příběh se odehrál před 67 miliony lety, když ještě po zemi chodili dinosauři. V této době byla v Indii snůška sauropodích vajec. K nim se přiblížil had a když se mládě obrovského sauropoda vylíhlo, první co uvidělo, byla tlama hada. Než se mládě stačilo rozkoukat, už bylo polikáno hadem o tří metrových rozměrech jménem Sanajeh indicus. Had to ale nestihl a byl pohřben pod pískem, který se náhle svalil ze svahu. Oba tvorové zahynuli. Kosti se nádherně zachovali a byli objeveny už v roce 1987, ale tehdy si indičtí paleontologové mysleli, že našli jen mládě sauropoda. Až v roce 2001 si této zvláštní zkameněliny všiml paleontolog Jeffrey Wilson. Potom trvalo několik let, než indická vláda dovolila americkým paleontologům zkoumat tyto kostry. Tento objev se zapsal mezi ty nejvzácnější kosterní pozůstatky.


rekonstrukce
Zavřít

zkamenělina
Zavřít

Pravěká detektivka - útok žraloka

29. května 2010 v 18:49 | juriju |  Podmořský život v pravěku
Před asi sto lety objevili italští paleontologové kostru pravěkého delfína. Před nedávnem ji ale znovu vytáhli na sluneční světlo a všimli si zlámaných kostí a rýhách. Tím začala pravěká detektivka. Italové začali delfína zkoumat a udělali s ním pár pokusů. Nakonec usoudili, že tento delfín, se stal objetí žralokovi. Odborník na delfíny Giovanni Bianucci chtěl vědět více o útoku predátora a tak si zavolal odborníka na zkamenělé kostry žraloků Waltera Landiniho. Ten ihned poznal, že útočník měl zuby s pilovitými hranami a začal zkoumat zástupce, kteří by se mohli hodit na místo "hledaného." Vědci potom zkoumali, jaké druhy zubů do prasklin zapadají a dospěli k závěru, že viníkem byl asi čtyřmetrový žralok Cosmopolitodus hastalis. Žralok zanechal hluboké stopy po svých zubech na delfínových žebrech a tak se paleontologové rozhodli, že vyřeší, jak žralok zaútočil. Pravděpodobně byl první útok veden ze spodu na břicho. Žralok vytrhl kus masa a delfín se přetočil na záda a nejspíš vykrvácel. Potom žralok vedl další útok na hřbet pod hřbetní ploutev. To už byl delfín mrtvý a žralok hodoval.Tento útok se odehrál před čtyřmi miliony lety.

žebra delfína, do kterých zapadá zub žraloka

Žebra 4 miliony let starého delfína nesou stopy po žraločích zubech.


kostra delfína a žralok Cosmopolitodus hastalis
Zavřít

projekt - Křída : Jižní Amerika - úvod

26. května 2010 v 21:32 | juriju |  Oblasti
Úvod do projektu - Tento projekt se bude zabývat oblastmi v různých částech světa a v různých obdobích. Projekt je dlouhodobý. V Každém dílu se bude popisovat něco z té doby.
Úvod - Jižní Amerika - Tento projekt se zabývá Jižní Amerikou v období Křídy. Budu se vás snažit seznámit s prostředím, dinosaury a možná i rostlinami v této oblasti.

Jižní Amerika

V období Křídy byla již Amerika oddělena od kontinentu Afrika. Tím, že byly tito dva kontinenty dříve spojeny, došlo k vývoji podobných druhů dinosaurů na obou kontinentech. V některých faktech se dokonce uvádí, že jsou případy, kdy na obou kontinentech žili stejní tvorové. (Například Sarcosuchus). V období Křídy ležela Jižní Amerika stejně jako dnes v převážně tropickém pásmu. Krajinu protínaly pouště, skály, pohoří, lesy, jezera, travnaté pláně a další. Přibližně na začátku období Křídy před 138 miliony lety se na západě Jižní Ameriky začalo formovat světoznámé pohoří zvané Andy. Pohoří vzniklo díky pohybu kontinentů kvůli tomu, že se srazili desky Nazca a Jihoamerická deska. Jedna se pod druhou podsunula a začalo vznikat pohoří Andy. Na severu Jižní Ameriky se začaly rozrůstat lesy. Na východě byla Amerika rozprostírána pouštěmi a ve středu kontinentu byly savany, pouště, jezera a travnaté pláně. Ve svrchní Křídě se v Jižní Americe vyvinuli ti největší tvorové, kteří kdy chodili po zemi. Amerikou se táhla stáda obřích migrujících sauropodů a nemilosrdných Theropodů, kteří sledovali každý jejich krok.

Provincie Ischigualasto
Andy

soupis největších dravců - Suchomimus tenerensis

11. května 2010 v 14:01 | juriju |  dinosauři A -Z
společný projekt - SOUPIS NEJVĚTŠÍCH DRAVCŮ - PROJEKT WWW.PRAVEKYSVET.BLOG.CZ a WWW.BLOGORGONOPSID.BLOG.CZ

Suchomimus tenerensis

Vědecký popis - Sereno v roce 1998
Doba - spodní Křída před 112 miliony let
Výskyt - severní Afrika
Prostředí - savany, blízko vodních toků
Potrava - ryby, někdy i dinosauři
Velikost - 12 metrů
Hmotnost - 5 tun

Suchomimus byl obří dravý dinosaurus ze spodní Křídy. Patří do čeledi Spinosauridae. Suchomimus měl "krokodýlí" čelisti, jako všichni Spinosauridi. Měl úzké čelisti, přizpůsobené k lovu ryb. Suchomimus si je podobný s evropským Baryonyxem. Suchomimocva čelist byla osázena pilovitými zuby. Na hřbetě měl množství obratlů, které byly pokryty kůží. To vytvářelo hřbetní hřeben. Suchomimus většinou přicházel do sporů s obrovským krokodýlem Sarcosuchem, který také žil v severní Africe. Tento Spinosaurid měl mohutné přední končetiny s velikými drápy. To byla jeho výhoda a pomocí drápů a dlouhých končetin mohl hbitě lovit ryby.projekt - Giraffidae (prehistory)

7. května 2010 v 21:04 | jurijur |  mammals projekt - savci
Žirafovití jsou přežvýkaví savci. Řadí se mezi sudokopytníky a v dnešní době jsou to nejvyšší zvířata světa (žirafa camelopardalis). V pravěku byli rozšířeny po celé Euroasii a Africe. Žirafovití měli na hlavě kostěnné výrůstky. I u dnešních žiraf a Okap najdeme kostěnné výrůstky. Žirafovití jsou býložravci a živí se rostlinou potravou. Žirafovití žili už od období Miocénu. Drželi se nejčastěji na volných prostranstvích. Samozřejmě záleželo i na velikosti. Žirafovití se drželi v menších stádech. Měli dobře stavěné holenní kosti a proto mohli velmi rychle běhat. To jim sloužilo jako hlavní obrana před predátory. Některé druhy, jako například Sivatherium, se uměli ubránit protivníkovi svými výrůstky na hlavě. Používali je i k vzájemným soubojům, například o vedení stáda, nebo o samice. Rána jedním takovým rohem mohla být pěkně bolestivá.
ZÁSTUPCI!!!
Sivatherium giganteum
Vědecký popis - Falconer v roce 1836
Doba - Pliocén až Holocén
Výskyt - Afrika, jižní Asie
Prostředí - lesnaté oblasti, travnaté pláně, poblíž vodních toků
Velikost - 2,3 metrů výška
Sivatheria vyhynula před 8000 lety. Sivatherium je předek dnešních Okap. Akorát je mnohem větší. Sivatheria měla mohutná ramena. Na hlavě měla dva páry kostěných výrůstků. Nad očnicemi jeden velký pár a u nosder druhý menší pár.
Giraffokeryx punjabiensis
Vědecký popis - Pilgrim v roce 1910
Doba - Miocén až Pliocén
Výskyt - v Euroasii a Africe
Prostředí - travnaté pláně, poblíž vodních toků
Velikost - 1,9 metrů výška
Hmotnost - 170 kg
Giraffokeryx byl nejvíce rozšířen v Indii. Je to jeden z nejbližších příbuzných dnešních žiraf. Giraffokeryx měl čtyři rohy a podobal se Sivatheriu. Mezi těmito rody je také příbuznost.
Helladotherium duvernoyi
Doba - Miocén
Výskyt - Afrika, Euroasie
Prostředí - travnaté pláně, poblíž vodních toků
Velikost - 2,5 metru délka
Helladotherium je velice známý druh. Našla se téměř kompletní kostra. V Evropě i Asii jsou bohatá naleziště Helladothérií. Helladotheria se našla i na několika místech v Africe. Nejspíše bylo Helladotherium samotářským druhem. Spoléhalo na svou rychlost. Helladotherium mělo na hlavě kostěnný výrůstek, který ale nebyl tak Výrazný jako u ostních druhů. Tento kostěnný výrůstek byl v podobě protáhlé lebky.
Shansitherium fuguensis
Doba - Miocén
Výskyt - východní Asie, Čína
Prostředí - travnaté pláně, blízko vodních toků
Velikost - kolem 4 metrů na výšku
Shansitherium patří k těm největším zástupcům čeledi Giraffidae. Shansitherium je tvor připomínající žirafu i antilopu. Má dva páry růžků, jedny nad očnicemi a druhé před očnicemi. Shansitheria pravděpodobně žili ve stádech na rozlehlých pláních.
Bramatherium perimense
Vědecký popis - Falconr v roce 1845
Doba - Pliocén
Výskyt - Asie
Prostředí - travnaté pláně, poblíž vodních toků
Velikost - 2 metry výška
Bramatherium mělo silný pár rohů za ušima a před očnicemi. Rod Bramatherium je blízce příbuzný Sivatheria. Bramatherium mělo mohutnou kostru a pohybovalo se rychle. Bramatheria většinou žila ve stádech
Bohlinia
Vědecký popis - Mathew v roce 1929
Doba - Miocén
Výskyt - Asie
Prostředí - travnaté pláně, blízko vodních toků
Velikost - 2 metry výška
Bohlinia byla velice podobná Bramatheriem. Tito dva rody jsou blízce příbuzní. Bohlinia měla stejně jako Bramatherium dva rohy za ušima a dva nad očnicemi.
sivatherium-giganteum.jpg image by jagroar
Honanotherium schlosseri
Vědecký popis - Bohlin v roce 1927
Doba - Miocén
Výskyt - Asie, Čína
Prostředí - travnaté pláně, blízko vodních toků
Velikost - 5 metrů výška
Honanotheria jsou blízce příbuzní žiraf. Dosahují i podobných velikostí. Mají jen jeden pár růžků nad očnicemi, stejně jako žirafy. Měli dlouhý krk a dosáhli s ním až do korun stromů.
Mitilanotherium
Doba - Pliocén až Pleistocén
Výskyt - Evropa
Prostředí - travnaté pláně, blízko vodních toků
Velikost - ?
O Mitilanotheriích se toho moc neví. Rod Mitilanotherium byl popsán jen z neúplné lebky a několika málo kostí. Podobalo se spíše Sivatheriu a na hlavě mělo rohy.
Mitilanotherium.jpg Mitilanotherium image by 4EverEden2
Palaeotragus primaeus
Doba - Miocén
Výskyt - Afrika
Prostředí - travnaté pláně
Velikost - 3 metry výška
Palaeotragus je jeden z největších žirafoidních savců. Dosahoval výšky tří metrů. Nad očnicemi měl jeden pár růžků. Měl mohutně stavěnou kostru a masivní ramena.
Palaeotragus1.jpg Palaeotragus image by 4EverEden2
Samotherium africanum
Doba - Miocén až Pliocén
Výskyt - Evropa, Asie
Prostředí - travnaté pláně, blízko vodních toků
Velikost - 2,5 metru výška
Samotherium mělo na hlavě dva úzké růžky, které ale byly zahnuté dozadu. Samotherium mělo dlouhý pysk, kterým se sápalo po potravě.

Prehistoric towns díl 2.

6. května 2010 v 22:28 | juriju |  videa o dinosaurech

PREHISTORIC LOS ANGELES


Paleontologický park - nákup dopravních prostředků

6. května 2010 v 17:23 | Jiří Kryštof Jarmar |  soutěže
Paleontologický park nákup dopravních prostředků - pište do komentářů

Z dvou prostředku si vyberte vždy jen JEDEN.

1.
Indusa VPR - nutné vozidlo pro přepravu posádky.
tip - průzkumné vozidlo do jakéhokoli terénu. Může se v něm přepravovat i 2 metry dlouhý dinosaurus. Vozidlo má palebnou uspávací zbraň Jenper 302.
CENA - 75 000


2.
TRD 05 - nutné vozidlo pro přepravu posádky.
Průzkumné vozidlo jen na souš. Nemá žádnou zbraň.
CENA - 15 000
1.
Flybol 507 - nutné letadlo pro výzkum vzdušného prostoru.
Udržíte se ve vzduchu v jakékoli rychlosti.
tip - letadlo má úložné  sítě, do kterých lze za letu chytit i pterosaura. Letadlo není obrovské a lze s ním dobře manipulovat.
CENA - 620 000
2.
Skiřach 152 - nutné letadlo pro výzkum vzdušného prostoru.
Nemůže zpomalovat do nízkých rychlostí protože by se zřítilo. Letadlo postrádá sítě a je pomalé.
CENA - 400 000
1. Můžete koupit s BON 402
Mustangbost 420 -Nutné nákladní vozidlo, pro přepravu aut, letadel, portálů.
tip - má obrovský úložný prostor a pohybuje se pomalu.
Má rampu, která dokáže uzvednout i 100 tunového dinosaura.
Tento nákladní vůz má za sebou připevněný voj, ve kterém se přepaví dinosaurus. Dokonce i sauropod.
CENA - 1 272 000
2. musíte koupit s BON 402
Liazkol 02 - má obrovský úložnýprostor a pohybuje se rychle.
Nemá rampu ani voj. Neuveze obrovské dinosaury. Musíte tedy ještě koupit stroj na přepravu dinosaurů.
CENA - 920 000
2. můžete koupit s Mustangbost 420. Pokud máte Liaz kol, BON je velice nutný.
BON 402 - vozidlo pro přepravu dinosaurů.
tip - vozidlo má obrovskou spotřebu. Když si koupíte Mustangbost 420 nemusíte si kupovat BON 402 a k tomu ještě Liazkol 02.
CENA - 420 000máte 5 000 000

projekt - čeleď cervidae (prehistory)

6. května 2010 v 14:36 | Jiří Kryštof Jarmar |  mammals projekt - savci
Čeleď cervidae zahrnuje jeleny od pravěku až po současnost. Jeleni jsou přežvýkaví savci a jsou to opravdoví králové lesa. Dnešní jeleni mají parohy a každým rokem je shazují. Jejich parohy jsou veliké, ale je to jen malá část parohů, které pokrývaly hlavu pravěkých jelenů. Jeleni byli už od pravěkých dob lovnou zvěří. Jejich parohy mají nesmírnou cenu pro sběratele. Pravěký jelen Megaloceros, který žil na celé Euroasii měl paroží téměř 4 metry dlouhé. Dosahoval výšky 2 metrů v kohoutku. Megaloceros se pohyboval spíše na otevřených pláních, protože jeho patroží mu bránilo v pohybu lesem. V pravěku meli jeleni různá paroží. Pravěcí jleni se vyskytovali už od období miocénu. Ty největší se proháněli po Zemi ještě 200 let před naším letopočtem. Například takový Megaloceros vyhynul asi před 2200 lety, tudíž před 190 lety před naším letopočtem. Vydrželi na Zemi několik milionů let. Pravěcí jeleni se ale zařazují spíše k daňkům.

ZÁSTUPCI!!

Megaloceros giganteus
Doba - Pliocén až Pleistocén
Výskyt - po celé Euroasii
Prostředí - téměř všechna, kromě vody, vzduchu, lesů
Velikost - v kohoutku 2 metry, celkem asi 2,5 - 3 vysoký
              kolem 4 metrů délka
Hmotnost - 400 - 500 kg
Paroží - až 4 metry

Eucladoceros boulei
Doba - Plicén až Pleistocén
Výskyt - střední Asie, Evropa
Prostředí - téměř všechna
Velikost - 2,5 metru dlouhý 1,8 vysoký
Paroží - 1,7 metru

Libralces gallicus
Doba - Pliocén
Výskyt - celá Euroasie
Prostředí - téměř všechna
Velikost - 2 metry v kohoutku
Paroží - okolo 3 metrů

Heteroprox
Doba - Miocén
Výskyt - Evropa
Prostředí - lesnaté oblasti, pláně.....
Velikost - kolem 2 metrů

Cervalces scotti
Doba - Pleistocén
Výskyt - severní Amerika
Prostředí - téměř všechna
Velikost - 3 metry

Dicrocerus
Doba - Miocén
Výskyt - Evropa
Prostředí - lesnaté oblasti, planiny ........
Velikost - 70 cm vysoký
File:Dicrocerus browsing 01.JPG
2 obrázky. Dinohynus 1. pohled na pravěké moře 2.

5. května 2010 v 19:56 | Jiří Kryštof Jarmar |  obrázky dinosaurů
Dinohynusové válející se na pláži.

Pohled na pravěké moře.

projekt - čeleď Entelodontidae

5. května 2010 v 19:52 | Jiří Kryštof Jarmar |  mammals projekt - savci

čeleď Entelodontidae

Entelodonti jsou příbuzní dnešních prasat. Řadí se mezi sudokopytníky. Entelodonti žili v období od Eocénu do Miocénu před 45 - 25 miliony lety. Pohybovali se po severní Americe, Asii i Evropě. Entelodonti byli všežravci. Nejčastěji se živili mršinami. Počkali si až predátor uloví kořist a potom ho od ní odehnali. Entelodonti si však uměli kořist ulovit sami. Entelodonti měli obrovský a hrozivý  chrup. Často mezi nimi docházelo k soubojům. Entelodonti měli tvrdou páteř a dobře postavenou kostru těla. Byli skoro neporazitelnými dravci. Jejich souboje byly kruté a většinou se neobešli bez krvavých zranění. Proto si Entelodonti vysloužili přezdívku "Terrors pigs" neboli prasata teroru, pekelná prasata. O nesmírně tvrdých soubojích svědčí nálezy rytin, které byly až 2 cm hluboké, z lebek Entelodontů. Entelodonti měli kostěnné výrůstky na lebce. Ty chrínily měkké a důležité oblasti lebky při těchto soubojích. Entelodonti se živili skoro vším, co bylo k dispozici. Rostlinami, masem a v období sucha i kořínkami. K tomu měli dokonale přizpůsobené zuby. Entelodonti mohli vážit až 450 kg. Měli kopyta, jako všichni sudokopytníci. Dva prsty se dotýkaly země a dva byly zakrnělé.


ZÁSTUPCI!!!

Entelodon magnus
Vědecký popis - Aymard v roce 1846
Doba - Eocén - Miocén
Výskyt -  Asie, Evropa
Prostředí - lesnaté oblasti, planiny, savany
Potrava - všežravec
Velikost - 4 metry délka, 2,2 metru výška
Hmotnost - kolem 1100 kg

Entelodon magnus žil ve střední Asii a v Evropě. Entelodon byl vynikající lovec, ale převážně se živil mršinami. Entelodon byl samotářským druhem. Spoléhal na svoji strategii dohnat kořist a zakousnout se jí svými obrovskými zuby do hlavy. Kořist potom už neměla žádnou šanci. Entelodon měl výborně stavěnou kostru, uzpůsobenou pro běh, i pro trhání masa. Stavba jeho těla připomíná typického mrchožrouta.

Archaeotherium morthoni
Vědecký popis - Leidy v roce 1850
Doba - oligocén
Výskyt - severní Amerika
Prostředí - lesnaté oblasti, planiny, savany
Potrava - všežravec

Velikost - 2 - 3 metry
Hmotnost - 420 - 550 kg

Archaeotherium bylo vynikajícím lovcem stejně jako Entelodon. Žilo ale v severní Americe. Archaeotherium mělo obrovité špičáky, které umožňovaly trhat velké kusy masa. Archaeotherium mělo velké čichové jamky a to naznačuje, že mělo velmi dobrý čich. Dokázalo zavětřit mršinu možná i na několik kilometrů.

Brachyhyops wyomingensis
Vědecký popis - Colbert v roce 1937
Doba - střední Eocén
Výskyt - severní Amerika, západní Asie
Prostředí - lesnaté oblasti, planiny, savany, travnaté pláně
Potrava - všežravec
Velikost - 2 - 3 metry
Hmotnost - 500 kg

O rodu Brachyhynops se toho obecně moc neví. Převážně žil v severní Americe a byl to samotářský druh jako všichni Entelodoni. Brachyhynops má trochu jinou stavbu těla, než ostatní Entelodoni. Chrup má totiž o něco kratší než ostatní. A měli štíhlé nohy.

Daeodon shoshonensis
Vědecký popis - Cope v roce 1879
Doba - spodní Miocén
Výskyt - severní Amerika
Prostředí - lesnaté oblasti, planiny, savany
Potrava - všežravec
Velikost - 3,7 metru
Hmotnost - kolem 1 tuny

Daeodon je jedním z největších Entelodonů. Dosahuje délky 3,7 metru a výšky 2,1 metru. Je sice o něco menší než Entelodon, ale i tak je to vážený predátor. Podle stavby nohou, je tento druh Entelodona spíše útočný. Daeodon když zpozoroval kořist. Vyčkal na vhodnou příležitost a potom ji svou rychlostí překvapil. Strhl ji na zem a uchopil ji svou čelistí. Kořist neměla žádnou šanci.Eoentelodon
Vědecký popis - Carroll v roce 1998
Doba - střední Eocén
Výskyt - Čína
Potrava - všežravec
Prostředí - lesnaté oblasti, savany, travnaté pláně
Velikost - 2 - 3 metry

Paraentelodon
Vědecký popis - Gabunia v roce 1964
Doba - Oligocén
Výskyt - severní Amerika
Prostředí - lesnaté oblasti, savany, travnaté pláně
Potrava - všežravec
Velikost - 3 - 3,5 metru
Hmotnost - kolem 1000 kg

Paraentelodon se velice podobá rodům Entelodon a Daeodon. I velikostně jsou si skoro rovni. Paraentelodon se řadí mezi největší lovce "pekelných prasat" Jeho mohutný chrup drtil i kosti.
File:Entelodon.png

Dinohynus
Výskyt - severní Amerika
Doba - Miocén
Prostředí - travnaté oblasti, savany
Velikost - 3 metry
Potrava - všežravec
Hmotnost kolem 950  kg

Dinohynus je velký Entelodon s výborně stavěnou kostrou. Na chrupu měl velké kostěné výrůstky. Měl velké očnice a dobrý zrak. Byl velmi hbitý a jeho kořistí byly mršiny, zvěř, svůj jídelníček si spestřoval i rostlinami.

v pozadí jsou dva Dinohynusové

Nový seriál - Prehistoric towns!!! díl 1

4. května 2010 v 22:31 | Jiří Kryštof Jarmar |  videa o dinosaurech

PREHISTORIC NEW YORK


projekt - maličcí tvorové aneb savci v dobách dinosaurů

4. května 2010 v 19:12 | Jiří Kryštof Jarmar |  mammals projekt - savci

Maličcí tvorové, ale budoucí vláda země

To byli savci. Maličcí tvorové, kteří se neustále schovávali před dinosaury. Neměli před nimi žádnou šanci.  V norách ukrývali svá mláďata a na lov vycházeli za temné noci. Venku to bylo strašidelné a za každým stromem číhal hladový dinosaurus. Savci byli hbití a museli se před nimi mít na pozoru. Po vyhynutí dinosaurů, ale savci převzali vládu nad zemí a začali se vyvíjet do obrovských rozměrů. V tomto projektu popíšu savce z dob dinosaurů. 

SAVCI!!

Eomaia scansoria
Vědecký popis - Zhe-Xi v roce 2002
Doba - svrchní Křída
Výskyt - Čína
Prostředí - lesnaté oblasti, savany
Potrava - všežravec
Velikost - 15 cm
Hmotnost - 25 - 30 gramů

Megazostrodon rudnerae
Vědecký popis - Crompton v roce 1968
Doba - pozdní Trias
Výskyt - jižní Afrika
Prostředí - lesnaté oblasti, savany
Potrava - hmyz
Velikost - 12 cm
Hmotnost - 20-30 gramů

Castorocauda lutrasimilus
Vědecký popis - Quiang v roce 2006
Doba - střední Jura
Výskyt - Čína
Prostředí - pobřeží, vodstva, jezera
Potrava - ryby
Velikost - 50 cm
Hmotnost - 800 gramů

Akidolestes cifellii
Vědecký popis - Li v roce 2006
Doba - spodní Křída
Výskyt - Čína
Prostředí - lesnaté oblasti
Potrava - hmyz
Velikost - 10 - 20 cm
Hmotnost - 25 - 30 gramů

Bolodon crassidens
Vědecký popis - Osborn v roce 1871
Doba - spodní - svrchní Křída
Výskyt - Evropa, severní Amerika
Prostředí - lesnaté oblasti
Potrava - hmyz, někdy i nějaké bobule
Velikost - 20 cm
Hmotnost - ?

Alphadon eatoni
A. perexiguus
A. illegraveni
A. marshi
Vědecký popis - Cifelli v roce 1998 a 1994, Eaton v roce 1993 a Simpson v roce 1927
Doba - svrchní Křída
Výskyt - severní Amerika
Prostředí - lesnaté oblasti,savany
Potrava - všežravec
Velikost - 30 cm
Hmotnost - 50 - 60 gramů

Maotherium sinensis
Maotherium asiaticus
Vědecký popis - Zedong v roce 2003
Doba - spodní Křída
Výskyt - Čína
Prostředí - lesnaté oblosti, savany
Potrava - hmyz
Velikost - 15 cm
Hmotnost - 20 - 30 gramů

Paleontologický park

3. května 2010 v 17:25 | Jiří Kryštof Jarmar |  soutěže
Už jsem asi několikátý, kdo tento projekt píše. Doufám, že to nikomu vadit nebude.  Myslím, že s tím začal www.Davna-Historie.blog.cz

-pište do komentářů

Jméno - sem napište jméno hlavního badatele
Sektor - sem napište jméno sektoru, ve kterém chcete založit park (na mapě pod textem)
Hlavní veterinář -
výběr mezi: Harry Windson - zkušenosti:5 Chytrost:7 nebo Tom Buster zkušenosti:3 chytrost:9
Hlavní ošetřovatel -
výběr mezi: Rolland Greys zkušenosti:6  Chytrost:8 nebo Hans Huntyngen zkušenosti:4 chytrost:10
správce - sem napište jméno správce

základní údaje:

zabezpečení ............... 1 úroveň            na úroveň 2 - 10 000 Kč
léčba ............................1 úroveň           na úroveň 2 - 10 000 Kč   
stravování dravců ........ 1 úroveň           na úroveň 2 - 10 000 Kč
stravování býložravců ...1úroveň            na úroveň 2 - 10 000 Kč
doupata dinosaurů ........1 úroveň          na úroveň 2 - 10 000 Kč

budovy:
Insectárium .. 0 úroveň (výhodné pro zbavování parazitů ) na úroveň 1 - 5 000 Kč
Veterina ........0  úroveň  na úroveň 1 - 5 000 Kč
ředitelství ......1 úroveň   budova je na maximální úrovni
pozorovatelny.1 úroveň  na úroveň 2 - 10 000 Kč
kvalita výběhů.2 úroveň  na úroveň 3 - 15 000 Kč 
inkubátor ........0 úroveň  na úroveň 1 - 5 000 Kč
jídelna maso....0 úroveň  na úroveň 1 - 5 000 Kč
Jídelna rostliny.0 úroveň  na úroveň 1 - 5 000 Kč
pokladna..........1  úroveň  budova je na maximální úrovni

krajina:
řeky - 2
sopky - 1
lesy - 2
jezera -5
skály - 0
pouště - 0
savany - 0
stepi - 0

tip - napište jen tabulku na začátku. Ostatní jsou jen informace. Každý dinosaurus, kterého potkáte na výpravě, bude potřebovat nějakou krajinu a nějaké údaje. Vždy vás informuji, jestli chcete dotyčnou budovu, kterou nemáte dostavěnou na potřebné úrovni, postavit.

Ještě dnes zde bude nákup věcí.
                                     
   

projekt vodní živočichové - 4. díl

3. května 2010 v 13:47 | Jiří Kryštof Jarmar |  paleontology projekt
Tylosaurus proriger
popis - Cope v roce 1869
doba - svrchní Křída
Výskyt - Alberta, Texas, Afrika
Prostředí - hluboká moře, oceány
Potrava - ryby, někdy i větší ještěři
Velikost - 8 metrů
Hmotnost - 1,9 tuny


Eurhinosaurus longilostris
Popis - Abel v roce 1909
Doba - spodní Jura
Výskyt - Německo
Prostředí - otevřené moře
Potrava - ryby
Velikost - 5 metrů

Peloneustes philarchus
Popis - Lydekker v roce 1899
Doba - svrchní Jura
Výskyt - Evropa
Prostředí - pobřežní oblasti, mělké vody
Potrava - ryby, amoniti
Velikost - 3 metry
Hmotnost - 100 kg

projekt Stegosauria část 2

3. května 2010 v 13:34 | Jiří Kryštof Jarmar |  paleontology projekt
Podčeleď Stegosaurinae
ZÁSTUPCI:

Lexovisaurus durobrivensis
Lexovisaurus vetustus
Vědecký popis - Hoffstetter v roce 1957
Doba - střední Jura
Výskyt - Anglie, Francie
Prostředí - lesnaté oblasti
Potrava - nízká vegetace
Velikost - 5 metrů
Hmotnost - 1,5 tuny

Stegosaurus armatur
Stegosaurus stenops
Vědecký popis - Marsh v roce 1877
Doba - pozdní Jura
Výskyt - Colorado, Montana, Oklahoma, Wyoming
Prostředí - lesnaté oblasti
Potrava - nízká i vyšší vegetace
Velikost - 9 metrů
Hmotnost - 2,2 tuny

Kentrosaurus aethiopicus
Kentrosaurus longispinus
Vědecký popis - Henning v roce 1915
Doba - pozdní Jura
Výskyt - Tanzanie
Prostředí - pobřežní oblasti, savany
Potrava - nízká vegetace
Velikost - 4-5 metrů
Hmotnost - 1,5 tuny

Tuojiangosaurus multispinus
Vědecký popis - Dong v roce 1977
Doba - svrchní Jura
Výskyt - Čína
Prostředí - lesnaté oblasti
Potrava - vegetace
Velikost - 7 metrů
Hmotnost - 4 tuny

Jiangjunosaurus junggarensis
Vědecký popis - chengkai v roce 2007
Doba - svrchní Jura
Výskyt - Čína
Prostředí - lesnaté oblasti
Potrava - nízká vegetace
Velikost - 7 metrů
Hmotnost - 4 tuny