Prosím nekopírujte texty ani obrázky bez svolení autora

Červenec 2009

DIPLODOCIDAE

3. července 2009 v 23:24 | Jiří Kryštof Jarmar |  dinosauři
DIPLODOCIDAE
Diplodocidi jsou moje další oblíbená čeleď. Diplodocidae se liší od ostatních sauropodních čeledí hlavně tím, že dinosauři, kteří tuto čeleď zastupují mají menší těla, oproti například čeledi titanosauridae. Diplodocidi měli velmi dlouhý krk a ocas. Krk nemohli zvedat příliš vysoko, protože dnes už je dokázáno, že by jim do hlavy neproudila krev
a tak se radši postavili na zadní nohy. Tímto způsobem dosáhli i na ty nejšťavnatější listy vysoko v korunách stromů. Ocas jim především sloužil jako zbraň. Oháněli se jím ze strany na stranu, aby odehnali protivníka. často ním protivníkovi zbůsobili ošklivé rány. Tomu dosvědčují nálezy zlomenin ocasních obratlů na kostrách diplodoců. Ocasem samozřejmě diplodoci také vyrovnávali váhu svého těla, aby se nepřevrhli dopředu na svou malou hlavu. V tlamě měli mnoho drobných zoubků a v hlavě malý mozek. Takže moc chytří nebyli. Diplodocidi mělnili svou potravu tzv.gastrolity. To jsou oblázky. Čeleď diplodocidae zavedl paleontolog Dr. O. CH. Marsh
( 1884 ) podle kostry velmi známého dinosaura Diplodocuse longuse. Zástupci této čeledi mohli dosahovat okolo 40-55m. Ovšem, kdyby se potvrdila délka Amphicoeliase fragillimuse tak by se délka čeledi rozšířila až na takových 60m. Jenže pouhý jeden obratel Amhicoeliase fragillimuse, který dosahoval výšky 2,6m nalezený E. D. Copeem ( 1878 ) se při převozu do muzea ztratil. Takže by se musela najít další nějaká fosilie z tohoto fascinujícího dinosaura, aby se opravdu potvrdila jeho délka. Diplodocidi migrovali za potravou ve velkých stádech. Každé stádo mělo vůdce. Samci do sebe vráželi dlouhými krky i tělem a zuřivě bičovali ocasy při boji o samice. Vítězný samec oplodnil samici a ta vykladla vajíčka někde v hustém jurském porostu a nechala mláďata na pospas přírodě.

nějaké obrázky:

Diplodocus longus

Nadřád : Dinosauria

Řád : Saurischia

Podřád : Sauropoda

Infrařád : Sauropodomorpha

Klad : Diplodocoidea

Čeleď : Diplodocidae

Rod : Diplodocus longus

vvvAmphicoelias fragillimus

Nadřád : Dinosauria

Řád : Saurischia

Podřád : Sauropoda

Infrařád : Sauropodomorpha

Klad : Diplodocoidea

Čeleď : Diplodocidae

Rod :Amphicoelias fragillimus

Barosaurus lentus

Nadřád : Dinosauria

Řád : Saurischia

Podřád : Sauropoda

Infrařád : Sauropodomorpha

Klad : Diplodocoidea

Čeleď : Diplodocidae

Rod : Barosaurus lentus
Australodocus bohetii

Nadřád : Dinosauria

Řád : Saurischia

Podřád : Sauropoda

Infrařád : Sauropodomorpha

Klad : Diplodocoidea

Čeleď : Diplodocidae

Rod: Australodocus bohetii


Cetiosauriscus

Nadřád : Dinosauria

Řád : Saurischia

Podřád : Sauropoda

Infrařád : Sauropodomorpha

Klad : Diplodocoidea

Čeleď : Diplodocidae

Rod: Cetiosauriscus


Dinheirosaurus lourinhanensis

Nadřád : Dinosauria

Řád : Saurischia

Podřád : Sauropoda

Infrařád : Sauropodomorpha

Klad : Diplodocoidea

Čeleď : Diplodocidae

Rod: Dinheirosaurus lourinhanensis

Apatosaurus louisae

Nadřád : Dinosauria

Řád : Saurischia

Podřád : Sauropoda

Infrařád : Sauropodomorpha

Klad : Diplodocoidea

Čeleď : Diplodocidae

Rod: Apatosaurus louisae


Supersaurus

Nadřád : Dinosauria

Řád : Saurischia

Podřád : Sauropoda

Infrařád : Sauropodomorpha

Klad : Diplodocoidea

Čeleď : Diplodocidae

Rod: Supersaurus